Η εταιρεία μας έχει πολύχρονη πείρα σε τεχνολογίες Internet, Microsoft και Cisco.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε :

Τεχνολογίες Microsoft :

 • Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Windows Servers
 • Windows Desktops
 • SharePoint,
 • Microsoft CRM
 • Hyper-V

Τεχνολογίες Cisco

 • Cisco Routers
 • Cisco Switches
 • ASA Firewalls

Τεχνολογίες Cloud

 •  Amazon,
 • Office 365
 • Email Migration to Cloud
 • Azure

Δίκτυα  Υπολογιστών

 • LAN
 • WAN

Τηλεφωνικά κέντρα

 • FreePBX
 • 3CX

Μελέτη Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών

Με τη συνδρομή των έμπειρων μηχανικών Πληροφορικής της εταιρείας μας, μπορούμε να μελετήσουμε το σχέδιο δικτύου και υποδομών που επιθυμείτε, σε όλα τα επίπεδα. Με δεδομένη την εμπειρία και τις μελέτες/εγκαταστάσεις μας, θα αποκαλύψουμε όλα τα τυχόν “σκοτεινά σημεία” που προκύπτουν από πρόχειρες μελέτες υλοποίησης.

Ξεκινώντας με την καταγραφή των απαιτήσεων και των ιδιαίτερων αναγκών σας, θα αναλύσουμε “top to bottom”, από την καλωδίωση και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρηθούν κατά την εγκατάσταση, έως τη μελέτη εγκατάστασης των Servers σας, Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών, Τηλεφωνικού Κέντρου, Εργονομική μελέτη (σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς του έργου). Θα προσδιορίσουμε με λεπτομέρεια κάθε στάδιο και θα προσδιορίσουμε σε κάθε βήμα τα σημεία ελέγχου που θα διασφαλίσουν την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Κάθε έργο εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών υποδομών αποτελεί σοβαρή επένδυση για την επιχείρηση και δεν επιτρέπονται λάθη στο στάδιο της μελέτης. Οι υποδομές μιας επιχείρησης είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας.

Η Δραστηριοποίηση μας στο πεδίο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, επεκτείνεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.

Δοκιμασμένες μεθοδολογίες μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε σε συνεργασία μαζί σας το σύνολο της τεχνολογικής σας υποδομής και να εισαγάγουμε καινοτόμες και οικονομικές λύσεις.

Η πληροφορική έχει γίνει απαραίτητο μέρος της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την επιχειρηματική αξιοποίηση των νέων διαδικτυακών τεχνολογιών με αποδοτικό τρόπο και προτείνονται λύσεις σε οργανωτικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο. Οι προτεινόμενες λύσεις σχετίζονται με την εταιρική παρουσία και διαφήμιση στο διαδίκτυο, τις διαδικτυακές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων.

Σας βοηθούμε να αναγνωρίσετε πιθανές λύσεις και τελικά να επιλέξετε τη βέλτιστη, ούτως ώστε να αποκομίσετε τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Επιπλέον, διαμορφώνουμε μια πρακτική στρατηγική υλοποίησης της επιλεχθείσας λύσης. Ξεκινώντας με την εκτίμηση του ισχύοντος επιπέδου ωριμότητας των λειτουργιών πληροφορικής σε μια επιχείρηση, καθορίζουμε ένα βήμα-προς-βήμα χάρτη υλοποίησης, με στόχο την αριστεία των λειτουργιών πληροφορικής. Δώστε έμφαση στις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησής σας και αναλαμβάνουμε το, περίπλοκο κάποιες φορές, κομμάτι της πληροφορικής.